Bảo dưỡng nhanh

Dịch Vụ

  • Bảo dưỡng nhanh

    Dịch vụ Bảo Dưỡng Nhanh sẽ giúp Quý khách hài lòng hơn khi tổng thời gian chờ đợi tại trạm dịch vụ giảm xuống chỉ còn 60 phút (tính từ khi Quý khách ký lệnh sửa chữa bàn giao xe cho đến lúc xe sẵn sàng được giao), trong khi quy trình bảo dưỡng thông thường mất 150 phút.